Op.Dr. Mustafa Nuri Alihanoğlu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

  • Aliçetinkaya,Bulvarı No:17,YeniEfes Apt Kat:1 Alsancak-Konak-İzmir

  • 0232 463 23 63 0530 388 38 63

OVER KANSERİ YUMURTALIK KANSERİ

OVER KANSERİ YUMURTALIK KANSERİ


Over Kanseri ve Yumurtalık Kanseri


Over Kanseri yani yumurtalık kanserinin görülme nedenleri ve ailesel yatkınlık durumunu tetikleyen faktörler. Obezite, kadın üreme sisteminin farklı kanser türlerinin risk ve prognozu üzerinde bir etkiye sahiptir. Uterusta neoplazmlar için ortak bir yer endometriyum, iç astar dokusudur. Genellikle, obezite endometriyumun endometrioid karsinomuna dahil olduğu belgelenmiştir. Obezite, kronik inflamasyon, seks hormonlarının düzensizliği ve hormon benzeri sitokinlerin veya adipokinlerin yağ dokusundan anormal salgılanması gibi çeşitli mekanizmalarla kanser riskini etkileyebilir.


Önemli pro-inflamatuar adipokinlerden biri, transmembran reseptörleri (Ob-R) ile hareket eden leptindir. Normal koşullarda, leptin, enerji homeostazını korumak için hipotalamik anoreksigenik yolda işlev görür. Tersine, obezitede leptin pro-inflamatuar süreçlere katılır. Çeşitli klinik çalışmalar, leptin ve Ob-R'nin endometrial kanserin patolojik süreçlerinde rol oynadığını ileri sürdü. Farklı endometriyal kanser hücre hatlarında laboratuvar bulguları, leptin'in hücresel proliferasyon, anjiyogenez ve östrojenik aktivite gibi çeşitli neoplastik fenomenlere olan bağlantısını da göstermiştir


Ayrıca, endometrial kanser riski genellikle obezite ile ilişkili polikistik over sendromu gibi yumurtalık patolojisinde arttırılabilir. Leptin, yumurtalığın hem fizyolojik hem de patolojik koşullarına katılır. Leptin hem in vitro hem de in vivo çalışmalarda Pro-tümörjenik etkiler göstermiştir. Genellikle yumurtalık kanseri hastalarında serum leptin düzeyleri azalmıştır. Bununla birlikte, yumurtalık kanseri dokusunda leptin ve Ob-R'nin aşırı ekspresyonu agresif hastalığa işaret etti. Tümör gelişiminde leptin ile ilgili hücre içi sinyalizasyon yollarının rolünü anlamak, erken kanser saptanmasında yardımcı olabilir

Yumurtalık Over Kanserinde diğer kanserler gibi tedavisinde erken tanının önemi yüksektir.Erken tanı İçin düzenli kadın Doğum ultrason kontrollü ilk aşamadır.